Chính Sách Bảo Mật

 

GIỚI THIỆU

www.olabenflows.com,vn (Sau đây gọi là “trang Web”) được điều hành bởi Công ty TNHH Premium Olaben, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0316102209, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 12, Tòa nhà Miss Áo dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Olabenlows”, “chúng tôi”). 

Quyền riêng tư của quý vị quan trọng với chúng tôi vì vậy dù quý vị mới sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay là người dùng lâu năm, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu các thông lệ của chúng tôi - và liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

 

QUYỀN SỞ HỮU; NHÃN HIỆU

Chúng tôi, các chi nhánh, nhà cung cấp và người cấp phép của chúng tôi sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ. Ngoại trừ những quyền được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này, không có quyền nào khác được cấp, dù rõ ràng hay ngụ ý được gửi đến bạn.

 

Olabenflows là thương hiệu của Olabenflows, Inc. Các sản phẩm, thương hiệu, tên công ty và biểu tượng khác được sử dụng trên Dịch vụ là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đều bị nghiêm cấm.

 

GIAO TIẾP VÀ GẶP GỠ NGƯỜI DÙNG KHÁC

Khi bạn tham gia Olabenflows, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể nhận được thông tin liên lạc từ các thành viên khác của Dịch vụ. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng từng người dùng hoạt động độc lập và không có người dùng nào là đại diện hoặc đại lý của Olabenflows, Inc.

 

Dịch vụ có thể bao gồm các công cụ cho phép người dùng sắp xếp các cuộc gặp mặt trực tiếp. Olabenflows không tham gia vào việc sắp xếp hoặc giám sát các cuộc gặp mặt, và không có quyền kiểm soát việc ai tham dự hoặc hành động của bất kỳ cá nhân nào tại bất kỳ cuộc gặp mặt nào. Hãy thận trọng và phán đoán tốt khi sắp xếp hoặc tham gia các cuộc gặp mặt này.

 

Bạn phải chấp nhận chịu mọi rủi ro liên quan đến bất kỳ cuộc gặp mặt nào bạn tham dự và không gây ảnh hưởng đến chúng tôi (và các cán bộ, giám đốc, cổ đông, đại lý, nhân viên, chi nhánh, công ty con và đối tác bên thứ ba của chúng tôi) với các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại ( thực tế và hậu quả) thuộc mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, hiện tại và trong tương lai, phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ cuộc họp nào mà bạn tham dự. 

 

PHÍ

Kể từ ngày đăng ký tài khoản và gói học mua, bạn sẽ được truy cập miễn phí kho nội dung vô tận trong Dịch vụ, nhưng Olabenflows có quyền thực hiện các khoản phí cho Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn.

 

Một số nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ có sẵn cho bạn với một khoản phí (“Nội dung trả phí”). Olabenflows sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba (“Bộ xử lý thanh toán”) để liên kết tài khoản thẻ tín dụng của bạn với Dịch vụ. Việc xử lý các khoản thanh toán hoặc tín dụng, nếu có, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ tuân theo các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật của Bên xử lý thanh toán và công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn ngoài các Điều khoản này. Olabenflows không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào của Bên xử lý thanh toán. Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, Olabenflows sẽ có được một số chi tiết giao dịch nhất định mà Olabenflows sẽ chỉ sử dụng theo Chính sách bảo mật của mình.

 

TRUY CẬP; CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Olabenflows không cung cấp cho bạn thiết bị để sử dụng Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí do bên thứ ba tính để truy cập và sử dụng Dịch vụ (ví dụ: phí của ISP hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động).

 

Olabenflows có quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc một phần của Dịch vụ mà không cần thông báo. Olabenflows sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

 

KHÔNG HỖ TRỢ

Trừ khi được Olabenflows đồng ý bằng văn bản, Olabenflows không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho Dịch vụ.

 

RIÊNG TƯ

Olabenflows thu thập thông tin đăng ký và thông tin khác về bạn thông qua Dịch vụ. Việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này được mô tả trong Chính sách Bảo mật của Olabenflows, được kết hợp với các Điều khoản này và có sẵn tại http://www.olabenflows.com/privacy

 

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian. Nếu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này, chúng tôi sẽ cập nhật điều này trên trang web Olabenflows tại http://www.olabenflows.com/terms hoặc thông báo cho bạn. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản này thường xuyên. Việc sử dụng Dịch vụ sau ngày sửa đổi có hiệu lực cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ Điều khoản sửa đổi nào.

 

CHẤM DỨT SỬ DỤNG

Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào bằng cách xóa tài khoản và phần mềm Olabenflows khỏi thiết bị hoặc máy tính cá nhân. Việc xóa tài khoản là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với bất kỳ tranh chấp nào với Olabenflows về Dịch vụ hoặc các Điều khoản này. Olabenflows có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Nếu Olabenflows nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này, Olabenflows cũng có thể tìm kiếm bất kỳ biện pháp pháp lý hiện có nào khác. Quyền của bạn theo các Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào trong số này. Sau khi chấm dứt, bạn phải hủy hoặc xóa bất kỳ bản sao nào của phần mềm Olabenflows mà bạn sở hữu. Bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, ngay cả khi bạn đã ngừng sử dụng Dịch vụ. Olabenflows hay bất kỳ nhà cấp phép, nhà cung cấp hoặc nhà xuất bản nào của Olabenflows đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất nào do việc chấm dứt Dịch vụ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.

 

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CỦA OLABENFLOWS

Bạn có thể trở thành Thành viên của Olabenflows bằng cách đăng ký trả phí hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm để có quyền truy cập không giới hạn vào kho nội dung vô tận của chúng tôi. Kho nội dung bao gồm các chương trình video và bài giảng trực tuyến mà chúng tôi cung cấp như một phần quyền lợi của Tư cách thành viên Olabenflows.


 

HỦY TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

Bạn có thể hủy Tư cách thành viên Olabenflows của mình bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Để hủy đăng ký, vui lòng truy cập cài đặt thành viên tại https://www.olabenflows.com/settings/membership. Sau khi hủy, bạn vẫn tiếp tục có quyền truy cập vào tài khoản của mình cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện tại. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các Kế hoạch đào tạo mà bạn đã đăng ký trong thời gian thành viên của mình. Nếu bạn chọn đăng ký trở lại làm thành viên, ngày thanh toán của bạn sẽ cập nhật vào ngày bạn đã thanh toán.

 

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể gửi email hoặc cung cấp cho bạn phiếu giảm giá, ưu đãi và các chương trình đặc biệt khác từ các bên thứ ba (gọi chung là “Khuyến mãi”). Olabenflows không chịu trách nhiệm về việc đổi trả, lỗi, thiếu sót hoặc hết hạn của Khuyến mãi. Tất cả các Chương trình khuyến mãi là một phần của Dịch vụ và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không kiểm soát tính hợp pháp của chúng hoặc khả năng của bất kỳ người bán nào để hoàn thành Chương trình khuyến mãi (bao gồm cả việc bán theo ưu đãi).

 

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang Web và nội dung của bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba") như một dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Chúng tôi không giám sát, xác nhận hoặc thông qua hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào và không thể đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của Nội dung đó.

 

Ngoài ra, nếu bạn nhấp vào một liên kết hoặc điều hướng khỏi Dịch vụ, xin lưu ý rằng các Điều khoản này sẽ không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thu thập dữ liệu của bất kỳ nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba nào mà bạn điều hướng đến từ Dịch vụ. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Nội dung của bên thứ ba.

 

Dịch vụ có thể chứa các quảng cáo và khuyến mãi từ các bên thứ ba. Các giao dịch kinh doanh của bạn hoặc việc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo không phải chúng tôi thì bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa bạn và bên thứ ba đó.

CÁC QUYỀN CỦA QUÍ VỊ

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, quý vị có một số quyền nhất định với tư cách là “đối tượng dữ liệu”. Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê các quyền của quý vị. Các quyền của quý vị bao gồm:

  1. Quyền truy cập – Quý vị có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Quý vị cũng được quyền nhận các thông tin nhất định về những điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân. Những thông tin này được cung cấp trong tài liệu này.
  2. Quyền sửa đổi – Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có quyền sửa các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến quý vị và hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không sửa được dữ liệu cá nhân không chính xác do quý vị cung cấp do, ví dụ: các quy tắc của hãng hàng không và rằng sự thay đổi cụ thể đó có thể làm phát sinh chi phí.
  3. Quyền xóa bỏ – Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình. Đây được gọi là “quyền được quên”.
  4. Quyền hạn chế xử lý – Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có quyền hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị.
  5. Quyền di chuyển dữ liệu – Quý vị có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình (hoặc để dữ liệu cá nhân được truyền trực tiếp đến một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác) theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được từ chúng tôi.
  6. Quyền phản đối – Quý vị có quyền phản đối một số loại hình xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thực hiện. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động dựa trên "lợi ích hợp pháp" của chúng tôi.

Cuối cùng, quý vị cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Olabenflows hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân truy cập và sử dụng trang Web. Để biết chi tiết về cách thức chúng tôi sử dụng cookie, loại thông tin thu thập, cách thức và mục đích chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, và chúng tôi tiết lộ thông tin cho bên thứ ba trong những trường hợp nào, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư và Chính sách Cookie của chúng tôi, được kết hợp vào và tạo thành một phần của các Điều khoản và Điều kiện này.

Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý và hiểu rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo  Chính sách Bảo mật của chúng tôi. 

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Chính sách này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Olabenflows liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

 

LIÊN HỆ VỚI OLABENFLOWS

Mọi thắc mắc, nhận xét, hoặc khiếu nại liên quan đến Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Olabenflows tại:


 

Olabenflows, Inc.

(địa chỉ công ty)

olabenflows.com.vn

 

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Trường hợp chúng tôi thay đổi cách xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc cách sử dụng cookie, chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời chính sách quyền riêng tư này và công bố chính sách đó trên trang web này.

 

Cập nhật lần cuối: 29 tháng 5, 2021


 

back top

;